Nieuws

Algemeen

Opening

Welkom op onze nieuwe website!

Zo in de wintermaanden wanneer het toch slecht weer is, is er achter de schermen heel hard gewerkt aan een nieuwe website. Vele (nacht)uren hebben diverse mensen erin zitten om alles vanuit het niets op te bouwen, nieuwe programma’s te beheersen, de content te maken en alles met het handje over te zetten. Gelukkig zijn we nu zover om komend jaar er weer met goede moed tegenaan te gaan.
Graag wil WV Snits de volgende mensen bedanken:
– Cees Tuytel van Alstro Media, die in zijn werktijd een nieuwe lay-out heeft gemaakt voor onze vereniging.
– Roel Vogelzang onze voorzitter voor de aansturing en de check
– Sybrand Bonsma onze ex-websitebeheerder, na 18 jaar heeft hij de gehele zaak zeer netjes overgedragen.
– Geert Jan Stenvert onze huidige websitebeheerder, voor de vele arbeidsuren om informatie aan de nieuwe site toe te voegen.
Wij begrijpen dat de website (nog) niet optimaal is en dat er wellicht ergens informatie ontbreekt/ over het hoofd is gezien bij de eindcheck. Wanneer jullie op- of aanmerkingen hebben vernemen wij die graag.
Aan de realisering van een nieuwe webshop wordt ook gewerkt.
Meer nieuws