Visie veilig sportklimaat wielervereniging Snits/ Cycling Sneek

Visie

De wielervereniging Snits heeft tot doel het bevorderen van de wielersport in Friesland in al zijn facetten.

Wij willen een vereniging zijn waar iedereen op zijn eigen niveau veilig, plezierig en sportief zijn of haar sport kan uitoefenen. Om dit te bereiken werken we met gekwalificeerde en bekwame trainers/ begeleiders.

Binnen onze vereniging is geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waar we met onderling respect met elkaar omgaan. Wanneer er toch iets misgaat, weten wij hierop te handelen.

Kernwaarden/ Gedragscode wielervereniging Snits/ Cycling Sneek

  • Wij behandelen iedereen binnen de vereniging met respect; ongeacht geslacht, leeftijd, religie, achtergrond of geaardheid
  • Sociaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd
  • Wij spreken elkaar aan op wangedrag en melden misstanden
  • Wij dragen de naam van de vereniging en de sponsoren met respect naar buiten
  • Tijdens trainingen houden wij ons aan de verkeersregels

Wat te doen bij een melding van grensoverschrijdend gedrag binnen wv Snits?

Iedereen kan een melder zijn. Sporters, ouders, omstanders, bestuursleden, trainers, begeleiders etc. Iedereen die iets waarneemt of ergens wetenschap van heeft, kan dat melden. Een melder is dus niet per se ook het slachtoffer of de beschuldigde. Binnen WV Snits/ WV Cycling Sneek hebben wij een vertrouwenscontactpersoon. Dit is Nathalie Visser en zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@wvsnits.nl

Slachtoffer

Diegene die zich aangetast voelt in de eigenwaarde. Dit is of kan subjectief zijn.

Beschuldigde

Diegene die door een melder aangewezen wordt als veroorzaker van grensoverschrijdend gedrag.

Omdat een beschuldiging niet meteen een veroordeling is, spreken we pas over een dader of pleger als er een straf- of tuchtrechtelijke veroordeling heeft plaatsgevonden. 

Betrokkenen

In een incident kunnen er meerdere mensen betrokken zijn. Niet alleen meerdere slachtoffers of meerdere beschuldigden, maar ook meerdere toeschouwers of getuigen.

Waar kun je terecht?

Er kan een vertrouwelijk gesprek plaatsvinden bij een vertrouwenscontactpersoon of een bestuurslid. Bij de vertrouwenscontactpersoon van WV Snits/WV Cycling Sneek zelf kan echter geen melding worden gedaan, wel kan er een signaal worden afgegeven bij deze persoon. De vertrouwenscontactpersoon van de vereniging rapporteert aan het bestuurslid. De daadwerkelijke melding wordt gedaan door de melder zelf bij het bestuurslid. Het bestuur kan vervolgens een melding voorleggen bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Als wielervereniging Snits/ Cycling Sneek volgen wij ‘het wielernormaal’ van de KNWU

Het wielernormaal is van ons allemaal. Dus ook van jou!

De KNWU maakt zich sterk voor een wielersport met een open, prettige en veilige cultuur. We helpen we elkaar om beter te worden en de omgeving waarin we onze sport beoefenen beter en veiliger te maken. We doen dit onder de noemer ‘het wielernormaal’. Geen normaal zonder afspraken. Zo zijn er duidelijke gedragsregels en richtlijnen voor iedereen die bij de wielersport betrokken is: sporters, topsporters, coaches, trainers, begeleiders, officials en clubbestuurders.