Voorwaarden

Voorwaarden inschrijven

Wedstrijden WV Snits

Voorinschrijven

Voorinschrijven voor de wedstrijden van WV Snits gebeurt via www.inschrijven.nl, rechtstreeks of via de wedstrijdkalender. De voorinschrijving voor tijdritten sluit drie uur en voor criteriums en omlopen één uur voor aanvang van de wedstrijd. Voor tijdritten wordt één a twee dagen van tevoren een voorlopige startlijst gepubliceerd via de media van WV Snits. De lijst met inschrijvingen wordt steeds online bijgehouden, een link daar naar toe staat bij de betreffende wedstrijd in de wedstrijdkalender.

Bijschrijven

Bijschrijven is op de wedstrijddag zelf nog mogelijk tot een half uur voor aanvang wedstrijd, tenzij er een limiet zit op het aantal deelnemers (evt. per categorie) en deze is bereikt.

Wil je je vlak voor de wedstrijd bijschrijven, dan moet hiervoor gebruik worden gemaakt van het inschrijfformulier wedstrijden. Dit formulier moet ingevuld worden ingeleverd bij de wedstrijdtafel. Let op: er kan niet met contant geld worden betaald!

Maximum aantal deelnemers

Bij het overschrijden van het maximale aantal deelnemers geldt, dat leden van WV Snits voorrang op de voorinschrijving van de wedstrijden van WV Snits hebben. Mochten er leden zijn die op de reservelijst staan, dan worden zij als eerste toegevoegd aan de startlijst.

In geval van een overschrijding van het maximum aantal deelnemers worden de volgende criteria aangehouden bij het maken van de startlijst:

Criterium/omloop/individuele- of koppeltijdrit
1. Tijdig ingeschreven staan
2. Leden van WV Snits hebben voorrang

Ploegentijdrit
1. Tijdig ingeschreven staan
2. Leden van WV Snits hebben voorrang
3. Dames-, junioren- en jeugdploegen

Wedstrijdcategorieën

Op de pagina categorie-indeling is beschreven in welke categorieën kan worden gestart bij de wedstrijden van WV Snits. Deelnemen in een lagere categorie dan welke men normaal gesproken is ingedeeld, is niet toegestaan.

 Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld per wedstrijd is als volgt. Voor tijdritten geldt een toeslag van € 1,50.

Wedstrijden WV Snits Voorinschrijven Bijschrijven
Jeugdleden WV Snits (t/m 18 jaar) € 6,- € 8,-
Leden WV Snits € 11,- € 13,-
Jeugd niet-leden (t/m 18 jaar) € 7,- € 9,-
WFN- / KNWU-licentie € 13,- € 15,-
Dagkaart (incl. verzekering) € 14,- € 16,-
Toeslag tijdritten € 1,50 € 1,50

Bij de bedragen van de voorinschrijving komen nog transactiekosten van € 0,50 per wedstrijd/inschrijving. Dagkaarthouders betalen € 1,- extra voor verzekering.

Afmelden

Afmelden voor wedstrijden kan tot de dag voorafgaande aan de wedstrijd via inschrijven@wvsnits.nl. Tijdig afmelden is belangrijk omdat deelnemers die op de reservelijst staan dan alsnog mee kunnen doen. Indien niet op tijd voor een wedstrijd wordt afgezegd, kan dit leiden tot sancties. Wanneer er een dringende reden was waardoor niet op tijd af kon worden gemeld, kun je dit eveneens melden via inschrijven@wvsnits.nl.

Restitutie inschrijfgeld

Inschrijfgeld (minus de administratiekosten) wordt alleen teruggegeven in geval van ernstige ziekte of blessures (waaronder een valpartij in een recente koers), overlijden van een familielid of een andere relevante reden, dit laatste ter beoordeling door WV Snits. Een verzoek tot restitutie van het inschrijfgeld met opgave van reden kan worden ingediend via inschrijven@wvsnits.nl. Dit restitutieverzoek dient uiterlijk de dag voorafgaande aan de wedstrijd ingediend te worden. Misbruik van de restitutieregeling kan leiden tot sancties.

Bij afgelasting van de wedstrijd door WV Snits vindt alleen restitutie plaats indien er geen passend alternatief (een verplaatste wedstrijd) wordt geboden door WV Snits.

Inrijden

Het inrijden op het parcours tijdens tijdritten is verboden. Zodra de eerste renner start gaat deze regel in. Overtreding van deze regel kan leiden tot sancties. Inrijden bij wedstrijden is toegestaan totdat de jury begint met de startprocedure.

Rugnummers

Tijdens het inrijden op het parcours en tijdens de wedstrijd moet altijd het rugnummer zichtbaar zijn. De rugnummers dienen binnen 1 uur na afloop van de wedstrijd weer ingeleverd te worden bij de inschrijving! Mocht je vergeten zijn het rugnummer in te leveren na afloop van de wedstrijd, dan word je verzocht het rugnummers terug te brengen/sturen naar WV Snits. Gebeurt dit niet, dan is WV Snits gemachtigd om een boete van €10 op te leggen.

Aansprakelijkheid

Tijdens de wedstrijden is het verplicht om op een goed onderhouden racefiets te rijden en een goedgekeurde valhelm te dragen. Deelname aan de wedstrijden van WV Snits is op eigen risico, dit risico is onlosmakelijk verbonden met de wielersport. Door deelname aan de wedstrijden van WV Snits erken je dat WV Snits niet aansprakelijk kan worden gesteld voor lichamelijke en/of materiële schade ten gevolge van valpartijen en dergelijke.

Jury

Tijdens de wedstrijden heeft de jury de leiding. Zij bepalen onder welke condities de wedstrijden verreden worden. De juryleden dienen met respect te worden behandeld.

Privacy

Voorafgaande aan een wedstrijd kan een startlijst met voor- en achternamen en chipnummers van deelnemers worden gepubliceerd op onze website of Facebook-pagina. Tijdens veel wedstrijden worden foto´s gemaakt, welke ook op deze media worden gepubliceerd. Na een wedstrijd wordt een wedstrijdverslag gemaakt waarin namen van deelnemers worden genoemd, dit verslag wordt eveneens op deze media gepubliceerd en bovendien aan enkele lokale nieuwsbladen gestuurd. Bij het akkoord gaan met deze wedstrijdvoorwaarden ga je ook akkoord met de publicatie van genoemde startlijsten, foto’s en verslagen.

Heb je verder nog vragen? Stuur dan een mailtje naar opgaves@wvsnits.nl en wij helpen je graag op weg!

Wedstrijden
Lid worden

Meld je aan als lid!

Nieuws