Nieuws

Algemeen

Corvee

Beste leden van WV Snits,

Even een voorbode op het corvee schema, waar tijdens de najaarsvergadering over is gesproken.
Omdat het vrij moeilijk is om spontaan vrijwilligers te krijgen voor hulp tijdens wedstrijden en voor andere taken is er tijdens de najaarsvergadering besloten dat ieder actief lid van de Wielervereniging Snits, iets moet doen als vrijwilliger.
Dit ku taken zijn als: Verkeersregelaar of inschrijving wedstrijden, baan vegen, reclameborden -schoonmannenken, commissie of jury ondersteunende taken. enz.
De bedoeling is dat wij vanuit de ledenlijst op alfabetische volgorde mensen gaan indelen voor een taak, het kan zijn dat je dit jaar niet aan de buurt komt, maar in een er op volgend jaar wel.
Wij denken dat het voor niemand een probleem is om ±1 x per 2 jaar iets te betekenen voor de vereniging.
Het corvee schema zal zo snel mogelijk op de site komen te staan, hier op kan je dan zien of je bent ingedeeld voor een taak.Als je bent ingedeeld als verkeersregelaar moet je een examen afleggen, dit examen is zeer eenvoudig en voor iedereen te doen.
Hiervoor is een code nodig om in het examen in te loggen, deze wordt vroegtijdig op de site gezet of rechtstreeks naar iedereen gestuurd die is ingedeeld als verkeersregelaar.
Dit examen kan thuis worden afgelegd via de computer en neemt ongeveer 20 min in beslag.
Hiermee ben je dan geregistreerd verkeersregelaar en mag je aan het wedstrijd parcours staan.
Als je bent ingedeeld en je bent verhinderd door omstandigheden , dan moet je zelf voor een vervanger zorgen.
Het bestuur
Meer nieuws