Nieuws

Algemeen

Het rijden in WV Snits tenue

Periodiek maken onze sponsoren het mogelijk om leden in de gelegenheid te stellen WV Snits kleding, tegen een zeer aantrekkelijke prijs, aan te schaffen. Hiervan maken veel leden gebruik. Wij willen (en kunnen) leden natuurlijk niet verplichten om tijdens (WV Snits) wedstrijden in WV Snits tenue te rijden.

Maar … het zou wel een mooi gebaar zijn naar onze sponsoren wanneer onze leden dat, zoveel als mogelijk, wel doen. Zo kunnen wij ook in de toekomst WV Snits kleding interessant blijven aanbieden aan onze leden.
Het bestuur
Meer nieuws