Nieuws

Algemeen

WV Snits zoekt een nieuwe ledenadministrateur

Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die de ledenadministratie van onze vereniging op zich wil nemen!
De ledenadministrateur onderhoudt nauw contact met de penningmeester en draagt zorg voor een nauwkeurige verwerking van de ledengegevens. Hij of zij werkt onder toezicht van het bestuur van de vereniging.

Enkele werkzaamheden die bij de functie horen:

 • verwerken van binnengekomen aanmeldformulieren
 • beheren van de ledenlijst: nieuwe leden toevoegen, ex-leden verwijderen en wijzigingen doorvoeren
 • beantwoorden van vragen van (potentiële) leden via e-mail
 • doorgeven van mutaties aan de penningmeester
 • ondersteunen van de penningmeester bij de jaarlijkse contributie-inning
 • op jaarbasis aanvragen van de digitale ledenpassen voor alle leden bij de
  leverancier
 • periodiek doorgeven van mutaties aan de leverancier van de digitale
  ledenpassen
 • doorgeven van wijzigingen van e-mailadressen aan de webmaster

Wij zoeken een ledenadministrateur die gevoel heeft voor werk in de digitale wereld: er zal onder meer veel met Google Drive en MS Excel gewerkt worden. Maar uiteraard heb je daar ook inspraak in. Daarnaast verlangen wij van de ledenadministrateur een nauwkeurige werkhouding en heldere, keurige communicatie. Ook is het van belang dat hij of zij rekening houdt met de AVG-richtlijnen.
De tijdsinvestering bedraagt circa 1 uur per week. In drukkere periodes in het voor- en najaar zal de tijdsinvestering iets hoger liggen.
Voor het vervullen van deze functie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
Mocht je interesse hebben om deze leuke, belangrijke functie te gaan vervullen, of je wilt nog wat meer informatie, dan horen wij dat graag van je door middel van een e-mail naar secretaris@wvsnits.nl!

Meer nieuws