Nieuws

Algemeen

WV Snits zoekt een nieuwe penningmeester

Omdat onze huidige penningmeester heeft besloten om zijn werkzaamheden over te dragen, zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die met ingang van het seizoen 2021 de functie van penningmeester op zich wil nemen.

De penningmeester onderhoudt nauw contact met de overige bestuursleden en draagt zorg voor een nauwkeurige verwerking van de financiën. De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de vereniging.

Enkele werkzaamheden die bij de functie horen:

  • Afhandelen van binnenkomende facturen en hier een notitie van maken in het bankboek. Bij binnenkomende facturen van WV Snits-wedstrijden moet tevens
    het financiële verslag bijgewerkt worden
  • Factureren van de sponsorinkomsten
  • Bijwonen van de bestuursvergaderingen (eens per 1 à 2 maanden)
  • Op jaarbasis innen van de contributies in samenwerking met de ledenadministrateur
  • Op jaarbasis opstellen van een begroting en deze presenteren op de najaarsledenvergadering
  • Op jaarbasis opstellen van een balans en financieel jaarverslag (winst-en-verliesrekening) en deze presenteren op de voorjaarsledenvergadering

Wij zoeken een penningmeester die gevoel heeft voor werk in de digitale wereld: er zal onder meer veel met Google Drive, MS Excel en een online boekhoudprogramma gewerkt worden. Maar uiteraard heb je daar ook inspraak in. Daarnaast verlangen wij van de ledenadministrateur een punctuele werkhouding en heldere, keurige communicatie richting eenieder. Ook is het van belang dat hij of zij beschikt over enige boekhoudkundige en financiële kennis.

De tijdsinvestering bedraagt circa 2 uur per week. In drukke periodes in het voor- en najaar zal de tijdsinvestering iets hoger liggen. Voor het vervullen van deze functie is een bestuursvergoeding beschikbaar.

Mocht je interesse hebben om deze leuke, belangrijke functie te gaan vervullen of meer informatie willen, dan horen wij dat graag van je door middel van een e-mail naar secretaris@wvsnits.nl!

Meer nieuws