Nieuws

Algemeen

In memoriam Egbert Lagro

Zoals eerder via deze website gecommuniceerd, is op donderdagavond 14 april overleden te Leeuwarden ons erelid Egbert Lagro. Hij is tachtig jaar geworden. Zijn overlijden kwam niet onverwacht, gezien de ernstige ziekte die medio maart opspeelde. Desalniettemin kwam het bericht dat Egbert niet meer onder ons is, hard binnen. Egbert had nog zoveel wensen in het leven, maar het mocht helaas niet zo zijn.

Enkele eigenschappen die aan Egbert toegeschreven mogen worden, zijn: vriendelijk, bevlogen, actief, meedenkend en betrokken. Hij was altijd in voor een praatje met iedereen en hield in zijn rol als speaker de nodige interviews. Niet alleen met de prijswinnaars, maar ook met de renners en rensters die in de regel in de buik van het peloton reden.

Egbert werd op 28 april 1941 geboren in Leeuwarden. Zijn eerste ervaring met vrijwilligerswerk was bij de Elfstedenwandeltocht, waar hij zorgde voor de broodnodige bevoorrading voor de deelnemers. Begin jaren 60 kwam hij in de wielersport terecht en maakte hij onderdeel uit van de jeugdcommissie van collega-vereniging LWV de Friesche Leeuw. Later werd hij ook actief bij de Heerenveense wielervereniging Olympia. In 1976 werd Egbert magazijnmedewerker van de Vliegbasis Leeuwarden. In deze periode werd hij ook bij de KNWU actief en wel als jurylid. In het begin had hij meestal de functie van commissaris, maar later fungeerde hij vooral als microfonist. Bij nagenoeg elke jeugdwedstrijd was Egbert Lagro van de partij. Egbert zelf hierover: ‘ik ben graag voor een ander bezig en wil de jeugd graag iets leren.’

In 1990 kreeg Egbert de Zilveren waarderingsspeld “It Sulveren Pompebled” opgespeld voor zijn vele verdiensten gedurende bijna dertig jaar voor de wielersport in district Noord.

Egbert Lagro ontving het Zilveren Wiel van de KNWU na vijfentwintig jaar actief jurylid en jaren daarna ontving hij tijdens de Asser Jeugdtour nog het Gouden Wiel van de KNWU. 

In de afgelopen decennia was Egbert zeer actief voor WV Snits. Hij was een vast gezicht bij de wielerrondes in de hele provincie, dit veelal als speaker met een aantal bekende uitspraken. Ook was hij steevast van de partij bij de maandag- en dinsdagavondcompetitie op de wielerbaan. Daarnaast heeft hij namens de vereniging zitting genomen in het bestuur van de Wieler Federatie Nederland als voorzitter. Bovendien behoorde de wedstrijdkas tot Egberts verantwoordelijkheid.

Enkele jaren geleden stopte Egbert zowel met zijn taken bij WV Snits als bij de andere organisaties waarvoor hij zich inzette. De suikerziekte zorgde ervoor dat het wat minder werd bij Egbert en deed hem besluiten tijdig te stoppen, voordat hij naar eigen zeggen ‘echt slecht werd.’

Bij de Wielerronde van Folsgare, de dag na Egberts overlijden, werd een indrukwekkende minuut stilte gehouden. Namens leden en bestuur van WV Snits: Egbert, heel erg bedankt voor alles wat je voor de vereniging en de schaats- en wielersport in zijn totaliteit betekend hebt. Rust in vrede, Egbert.

Wij wensen eenieder die dicht bij Egbert stond veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur WV Snits

Meer nieuws